Công trình: Gói thầu 12: Cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt khu gian Vàng Danh- Lán Tháp  
Quay lại Bản in Yahoo

1. Quy mô gói thầu:

- Cải tạo, nâng cấp đường sắt.

2. Khối lượng chính:

                       

            Nền đường

Đào đất cấp 3, 4

8.584.24

m3

           Kiến trúc tầng trên

Tháo dỡ ray P43 trên TVBT

153

Thanh

Tháo dỡ TVBT

1.764

Thanh

Lắp đặt TVBT DƯL

1.764

Thanh

Thay ray mới

136

Thanh

Nâng giật chèn đường

3.910

Thanh

Bổ sung đá ba lát

2.749

M3

Làm đường mới R>400

103,5

M

                                                           

3. Tổng giá trị gói thầu:                        15.652.900.000 đồng

( Mười lăm tỷ, sáu trăm năm mươi hai triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn)

4. Thời gian thực hiện:

- Khởi công:                                                                                          2011

- Hoàn thành:                                                                                        2012


Cập nhật: 10/07/2014
Lượt xem: 8371
Lên trên