Bổ nhiệm ông Lương Bá Minh làm giám đốc Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý, Nghị quyết HĐQT số 02/2019  
Quay lại Bản in Yahoo
Cập nhật: 06/03/2019
Lượt xem: 2268
Lên trên