Gói thầu 20: Thi công xây dựng, cải tạo hệ thống sân ga đường sắt và cống bản đường sắt thuộc DA: Đầu tư xây dựng kho trung chuyển than Khe thần  
Quay lại Bản in Yahoo

1. Quy mô gói thầu:

- Cải tạo, nâng cấp đường sắt.

2. Khối lượng chính:

                       

            Nền đường

Đào đất cấp 1

7856,21

M3

Đào đất cấp 3

46284,5

M3

Đào đất hố móng

630,996

M3

Đắp đất nền đường độ chặt K95

40969,7

M3

Trồng cỏ mái taluy

5865,5

M2

Đào rãnh đất cấp 3

879,01

M3

Xây đá hộc rãnh thoát nước

421,34

M3

           Kiến trúc tầng trên

Đặt đường sắt trong ga ray P43 TVBTDƯL TN1 khổ 1m, R>400m

2330,5

m

Đặt đường sắt trong ga ray P43 TVBTDƯL TN1 khổ 1m, R<400m

59,6

M

Đặt ghi đường sắt khổ 1m ray P43

16

bộ

Làm nền đá balát cho đường

2666,74

M3

Làm nền đá ba lát cho ghi

600

M3

                                                           

3. Tổng giá trị gói thầu:                        29.538.183.000 đồng

( Hai mươi chín tỷ, năm trăm ba mươi tám triệu, một trăm tám mươi ba nghìn đồng)

4. Thời gian thực hiện:

- Khởi công:                                                                                          2012

- Hoàn thành:                                                                                        2012


Cập nhật: 23/07/2014
Lượt xem: 8131
Lên trên